JEN-IMPORT

Bezpośredni Importer Artykułów Dekoracyjnych Oraz Suszu Egzotycznego

PL EN
Szukaj wg nazwy:
Szukaj wg kodu:
Twój koszyk

Regulamin

 

Informacje o firmie:
Jen-Import Mariusz Jendrzejczak Sp.J.
ul. Wolności 1 a
58-350 Mieroszów
nr NIP: 886 001 83 05
KRS nr 0000015914, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Regon: 890201120
telefon: 74 84 58 296
601 053 004
 
dane do przelewu:
Bank Pekao SA o/Wałbrzych
27 1240 1952 1111 0010 2078 4659
Bank Pekao SA o/Wałbrzych
 
w tytule przelewu proszę podać numer zamówienia.
 
1. Doświadczenie handlowe
Drogi Kiencie - trafiłeś w dobre ręce! Jesteśmy doświadczoną firmą z długoletnią praktyką specjalizującą sie w imporcie oraz sprzedaży artykułów dekoracyjnych z Chin, RPA, Indii i Filipin. Wiele naszych prodkuktów produkowanych jest ręcznie, przez co są unikalne i niepotwarzalne.
 
2. Kontakt
Kontaktować się z nami można w dniach pn-pt w godzinach od 8.00 do 16.00. W pozostałych dniach i godzinach prosimy o kontakt e-mailowy.
 
3. Wysyłka towaru
Towar zawsze i bez wyjątku staramy się wysłać jak najszybciej. W dniu wysyłki na adres e-mailowy kupującego wysyłamy infomację o nadaniu przesyłki. W przypaku nadania kurierem wysyłamy również nr przewozowy przesyłki oraz link do strony pozwalającej na monitorowanie stanu przesyłki.
 
Czasy doręczeń deklarowane przez przewoźników:
Poczta Polska do 3 dni roboczych
Poczta kurierska DHL: 1 dzień roboczy
 
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia powstałe z winy przewoźnika
 
Nr infolnii: Poczta Polska: 801 811 812 (nr stacjonarne), 438 888 438 - telefony komórkowe
DHL: 42 634 53 45
 
Uwagi
1. Dane do wysyłki są pobierane automatycznie z prawidłowo wypełnionego fomularza. Brak wypełnionego formularza lub podanie niepełnych lub nieprawidłowych danych może skutkować błędną realizacją zamówienia
2. Niestety nie mamy możliwości narzucenia kurierowi godziny doręcznia przesyłki. Oznacza to, iż próba doręcznia może zostać dokonana w ciągu całego dnia roboczego. Kurier będzie miał podany nr telefonu, ale nie ma obowiązku dzwonić przed dostawą.
 
4. Prawo odstąpienia od umowy
W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.
Aby odstąpić od umowy zawartej na Allegro, należy złożyć Jen-Import M. Jendrzejczak Sp.J. stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: biuro@jenimport.pl
 

Warunkiem przyjęcia zwrotu towaru jest odesłanie go do nas w stanie niezmienionym wraz z dowodem zakupu (paragonem lub fakturą). Zwrot należności za zwrócone towary nastapi w terminie do 7 dni od daty otrzymnia zwrotu, na wskazanie przez Państwa konto bankowe. W przypadku odstąpienia od Umowy koszty odesłania towaru ponosi Kupujący. Nie przyjmujemy przesyłek pobraniowych.
 
 
 

Formularz odstąpienia od umowy
 
[DANE SPRZEDAJĄCEGO]
…………………………….
…………………………….
…………………………….
 
Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……….…………………………………………………………………………………………………………., numer oferty……………………………………… .
Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru ……………………………………………….… .
 
 
 
Imię i nazwisko………………………………………………………….
Nazwa firmy……………………………………………………………..
Adres …..…………………….……..…………………………………….
Data………………………………………………………………………….
NIP : …….……………………………………………………………………
 
 
 
Podpis
(tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)
 

5. Brak możliwości odstąpienia od umowy
 

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
1)   o świadczenie usług, jeżeli Jen-Import M. Jendrzejczak Sp.J.  wykonało w pełni usługę za wyraźną zgodą klienta;
2)   w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Jen-Import M. Jendrzejczak Sp.J. nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji klienta lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb klienta;
4)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6)   w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7)   w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Jen-Import M. Jendrzejczak Sp.J. nie ma kontroli;
8)   w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
9)  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą klienta, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 
 
 
6. Reklamacje
Wszystkie produkty dostępne w jenimport są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży. Jen-Import M. Jendrzejczak Sp.J. odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, lub papierowej za pomocą Formularza Zgłoszenie reklamacyjne, lub w formie pisemnej na adres Jen-Import M. Jendrzejczak Sp.J.
 

Klient ma prawo sprawdzić zawartość przesyłki przy odbiorze paczki od przewoźnika. W przypadku uszkodzenia opakowania lub zawartości klient ma obowiązek spisać protokół szkody w obecności kuriera.
 
W przypadku stwierdzenia w/w uszkodznia, dokonana zostanie powtórna wysyłka towaru z przyjęciem zwrotu lub inna forma uznania reklamacji, stosowna do konkretnej sytuacji.
 
Formularz zgłoszenie reklamacji
 
Informacje o kliencie
1. Imię i nazwisko klienta ……………………………………………………………
2. Adres Klienta……………………………………………………………………….
3. Telefon i e-mail …………………………………………………………………….
4. Data reklamacji/zwrotu …………………………………………………………..
5. Nazwa użytkownika( nick z allegro)………………………………………………
6. Numer konta (opcjonalnie)………………………………………………………...
 
Informacje o zwracanym artykule
1. Nazwa ……………………………………………………………………………
2. Ilość egzemplarzy do zwrotu ………………………………………………….
3. Cena jednostkowa ………………………………………………………………
4. Powód reklamacji/zwrotu …………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………….
 
Żądanie klienta
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
 
Data i podpis klienta: ………………………………………………….
Uwaga: Formularz należy wypełnić czytelnie i kompletnie.
Do formularza należy dołączyć paragon lub fakturę VAT.
 

Przyjęcie reklamacji/zwrotu:
Imię i nazwisko osoby przyjmującej ……………………………………….
Data: …………………………………
Uwagi: …………………………………………………………………………………............
…………………………………………………………………………………………………..
 
 
 

7. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur
 

Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi Jen-Import M. Jendrzejczak Sp.J.. w ramach jenimport będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.